Studentenbegeleiding

Je kiest een opleiding die bij je past en waar je je lekker bij voelt. Natuurlijk rond je die ook graag zo snel mogelijk af met een diploma. De teams van het Cingel College willen je daar graag zo goed mogelijk bij helpen: vanaf je intakegesprek totdat je de school verlaat. Met de dagelijkse vragen over bijvoorbeeld studie-aanpak, de juiste keuzevakken en examens kun je altijd terecht bij je studieloopbaanbegeleider. 
Voor informatie over studiefinanciering en vrijstellingen ga je naar de zorgcoördinator en het examenbureau.

Het kan echter voorkomen dat je een tijdje speciale begeleiding nodig hebt. Je kunt hierbij denken aan faalangst, dyslexie, depressiviteit of rouwverwerking. We hebben specialisten in huis om je daarbij te helpen. Zij nemen je vragen serieus, gaan discreet met vertrouwelijke informatie om en bieden daar waar mogelijk hulp. Wanneer je de opleiding om wat voor reden dan ook niet kunt afronden, helpen we je bovendien met het zoeken van een ander onderwijs- en/of werktraject.

We bieden de volgende begeleiding:

Contact school-ouders
Contact tussen school en ouders is van groot belang. In de schoolgids staan de vaste contactmomenten weergegegeven. Als je ouders het management, de z
orgcoördinator of een docent willen spreken, dan kan dat altijd na een telefonische afspraak.
In de loop van het jaar zullen je ouders een aantal keer worden uitgenodigd voor bijvoorbeeld een gesprek met de studieloopbaanbegeleider en/of enkele vakdocenten, o.a. na uitreiking van de rapporten.

Studieloopbaanbegeleider
De studieloopbaanbegeleider (SLB'er) is degene die jou in eerste instantie gaat begeleiden tijdens je studie. Hij of zij onderhoudt contact met je ouders en bespreekt je studieresultaten met de docenten en het management.

Zorgcoördinator
De belangrijkste taak van de zorgcoördinator is het geven van voorlichting aan jou en je ouders over het onderwijs, studie- en beroepskeuzemogelijkheden. Tevens geeft de zorgcoördinator informatie over het verkrijgen van tegemoetkoming in de studiekosten en rijksstudietoelagen. Ook wanneer je met bepaalde studieproblemen zit, kun je de trajectbegeleider/decaan raadplegen. De zorgcoördinator is mevrouw N. van Ginneken.

Vertrouwenspersoon
Het Cingel College heeft voor studenten een vertrouwenspersoon met wie je eventuele problemen of klachten op het gebied van ongewenste omgangsvormen kunt bespreken. De vertrouwenspersoon is mevrouw N. van Ginneken.