Alumni

We hopen dat ook jij een leuke en leerzame tijd hebt gehad op het Cingel en je er nog steeds waardevolle herinneringen aan hebt. Uiteraard zijn we benieuwd wat je na je studie bent bent gaan doen: verder studeren, werken, een wereldreis maken...

Bestand Alumni 

In 2009 zijn we gestart een afgestudeerdenbestand aan te leggen. Dit heeft verschillende redenen. Zo is het handig om up to date gegevens te hebben als we ooit weer eens een reünie organiseren. Verder kunnen we jou misschien wel eens benaderen voor een stageplaats in het bedrijf waar je werkt of als we een gastspreker zoeken voor een les of op een symposium.

 

Indien je het leuk vindt om contact te blijven houden met ons en oud-Cingel-studenten, mail dan onderstaande gevens naar cingelcollege@rocwb.nl We benadrukken dat die gegevens alleen voor de hiervoor genoemde doeleinden gebuikt worden.

 

Voor- en achternaam

Adres

Woonplaats
E-mailadres

Afstudeerjaar en -klas:

Wat ga je na het Cingel doen?

 

Alvast heel veel succes in jouw toekomst. We houden contact!