Kok

Opleidingsinformatie

Als kok bereid je lunches en diners in een restaurant, brasserie, hotelkeuken of een instellingskeuken.

Algemene informatie

Domein: Horeca en bakkerij
Subdomein: Horeca
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar | BOL: 2 jaar
Afdeling: Horeca
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als kok kun je gaan werken in de horeca, in een instellingskeuken, voor contractcatering en een recreatiebedrijf. Een belangrijk aandachtspunt in de opleiding is de beroepshouding van de kok; je ontwikkelt sociale vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, bijvoorbeeld zelfstandigheid en flexibiliteit. Verder leer je snijtechnieken, kooktechnieken, het schoonmaken van groenten en het maken van sauzen. Je hebt materiaal-, apparatuur- en hygiënekennis.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

De praktijk is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Daaraan gekoppeld krijg je theorielessen, vaardigheidslessen en projecten.

BOL
Je gaat 5 dagen in de week naar school en krijgt daar 50% praktijk aangeboden en 50% theorie.

BBL
Je gaat 1 dag in de week naar school en werkt 4 dagen in de praktijk in een erkend leerbedrijf.

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken
Taal en rekenen:

Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Afhankelijk van de opleiding krijg je lessen Engels en/of een tweede moderne vreemde taal aangeboden.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.
Loopbaan:
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

  • Capaciteitenreflectie
  • Motievenreflectie
  • Werkexploratie
  • Loopbaansturing
  • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap

 

Stage

Je loop in periode 4, 10 weken stage bij een erkend leerbedrijf.

Studievoortgang

Samen met je SLB’er (studieloopbaanbegeleider) bespreek je je voortgangsresultaten enkele malen per leerjaar. In de gesprekken wordt aandacht besteed aan je loopbaanontwikkeling. 
Van je
 SLB’er ontvang in het eerste jaar minimaal 2 studieadviezen.

We verwijzen je naar de voortgangsregeling van je opleiding voor verdere uitleg.

Certificaten

Werkgebied

Je toekomstige job is in de horeca, bij bijvoorbeeld een restaurant, brasserie, hotelkeuken of een instellingskeuken.

Bijzonderheden

Bij het Cingel College wordt het werken met digitale middelen gestimuleerd. Een groot gedeelte van het lesmateriaal wordt digitaal aangboden. En in veel lessen en projecten wordt gewerkt met een laptop. 
Alle eerstejaarsstudenten die een niveau 3 of 4 opleiding Facilitair, Horeca of Toerisme BOL volgen,  dienen bij aanvang van de opleiding te beschikken over een laptop. 
Dit is ook van toepassing voor niveau 2 studenten Horeca. 

Om er voor te zorgen dat je laptop geschikt is voor de betreffende opleiding, moet je laptop aan de minimale eisen voldoen. Lees hier aan welke eisen de laptop moet voldoen. 

Als je zelf een laptop bezit met de juiste specificaties kan je die natuurlijk gebruiken. Anders is het mogelijk om onder gunstige condities, een laptop met de juiste specificaties aan te schaffen bij de Campus Shop; www.campusshop.nl

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.
Het cursusgeld voor BBL studenten is € 240,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1: ca. € 425,- (BOL) | ca. € 315,- (BBL)
- Leerjaar 2: ca. € 150,- (BOL) | ca. € 270,- (BBL)

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1: ca. € 465,- (BOL) | ca. € 300,- (BBL)
- Leerjaar 2: ca. € 10,- (BOL) | ca. € 300,- (BBL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer D. Willemen
E-mail: d.willemen@rocwb.nl

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Tot en met 2018 is er een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Competenties

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Zoomvliet College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Kok

Crebo: 25180
Kok De Kok voert voorbereidende, productie- en afrondende werkzaamheden uit in de keuken. Hij plant dagelijkse werkzaamheden in, bereidt gerechten en werkt ze af vo

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht