Gespecialiseerd kok

Opleidingsinformatie

Algemene informatie

Domein: Horeca en bakkerij
Subdomein: Horeca
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Horeca
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De Gespecialiseerd kok werkt in een keuken die in verschillende delen (parties) is opgedeeld. Hij bereidt bijzondere, creatieve of luxe gerechten en denkt na over de samenstelling van de menukaart en voert deze uit. Naast deze creatieve, uitvoerende werkzaamheden, coördineert en organiseert hij de werkzaamheden binnen de verschillende delen van de keuken. Hij bewaakt de kwaliteit van de gemaakte gerechten of onderdelen daarvan en zorgt ervoor dat deze aan de verwachtingen van de gasten voldoen. Ook is hij verantwoordelijk voor het inkopen van ingrediënten en producten en het verwerken daarvan. Hij kan kostenbewust handelen en vertoont commercieel gedrag. Voor het werk van de Gespecialiseerd kok is een commerciële, sociale, operationele beroepshouding en persoonlijke effectiviteit nodig. Tot slot helpt hij ook nieuwe en/of lerende medewerkers en geeft leiding aan de medewerkers binnen zijn afdeling/partie. Hij functioneert op hoog culinair niveau, werkt zo efficiënt mogelijk en bij al zijn taken werkt hij nauw samen met zijn leidinggevende. Context van het beroep De Gespecialiseerd kok is vaak werkzaam in bedrijven in het hogere segment. De formule van het bedrijf is bepalend voor de keukenformule. Vaak zijn de keukens waar hij werkt verdeeld in meerdere parties, zoals de koude en warme keuken en de patisserie. Elke partie heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Voor de uitvoering van de taken en het realiseren van de verantwoordelijkheden beschikt elke partie over een team van medewerkers. De samenstelling en de omvang van het team van een partie zijn afhankelijk van de formule van het bedrijf en die van de keuken, de soort partie en de aard en de hoeveelheid werkzaamheden die er moeten worden uitgevoerd.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken
Taal en rekenen:

Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Afhankelijk van de opleiding krijg je lessen Engels en/of een tweede moderne vreemde taal aangeboden.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.
Loopbaan:
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

  • Capaciteitenreflectie
  • Motievenreflectie
  • Werkexploratie
  • Loopbaansturing
  • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap

Stage

Studievoortgang

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Bij het Cingel College wordt het werken met digitale middelen gestimuleerd. Een groot gedeelte van het lesmateriaal wordt digitaal aangboden. En in veel lessen en projecten wordt gewerkt met een laptop.
Alle eerstejaarsstudenten die een niveau 3 of 4 opleiding Facilitair, Horeca of Toerisme BOL volgen,  dienen bij aanvang van de opleiding te beschikken over een laptop.

Om er voor te zorgen dat je laptop geschikt is voor de betreffende opleiding, moet je laptop aan de minimale eisen voldoen. Lees hier aan welke eisen de laptop moet voldoen.

Als je zelf een laptop bezit met de juiste specificaties kan je die natuurlijk gebruiken. Anders is het mogelijk om onder gunstige condities, een laptop met de juiste specificaties aan te schaffen bij de Campus Shop; www.campusshop.nl

Kosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer D. Willemen
E-mail: d.willemen@rocwb.nl

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Tot en met 2018 is er een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Competenties

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Gespecialiseerd kok

Crebo: 25179
Gespecialiseerd kok De Gespecialiseerd kok werkt in een keuken die in verschillende delen (parties) is opgedeeld. Hij bereidt bijzondere, creatieve of luxe gerechten en denkt na ov

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht