Leidinggevende Leisure & Hospitality

Opleidingsinformatie

Wij bieden een praktijkgerichte, afwisselende en brede opleiding op recreatief terrein. Met stages en excursies in binnen- en buitenland waarbij je enorm veel verschillende mensen ontmoet. Waarbij gastvrijheid centraal staat. Denk hierbij aan het verzorgen van een animatieprogramma of receptie werkzaamheden.

Algemene informatie

Domein: Toerisme en recreatie
Subdomein: Toerisme
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Toerisme
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Tijdens je opleiding, leer je plannen en organiseren en het uitvoeren van recreatie activiteiten. Daarnaast leer je diverse administratieve,- en receptiewerkzaamheden, zoals boeken en reserveren.

Behalve bovengenoemde werkzaamheden, voer je ook leidinggevende taken uit. Je kan delegeren, controleren en corrigeren. Je kunt mensen aansturen en hen uitleggen wat er van hen verwacht wordt.

Een Leisure manager moet zijn/haar talen zeer goed spreken. Dit is dan ook een belangrijk deel van je opleiding.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Met een diploma op zak beschik je over de juiste papieren om in de recreatiebranche aan de slag te gaan. Dankzij uitgebreide praktijkervaring heb je meteen een brede basis én een stevig CV. Zo ben je op tal van fronten inzetbaar: bij de receptie, in de animatie en in de horeca. En voor vele andere functies. Je hebt immers zoveel geleerd, sociale en communicatieve vaardigheden, zelfstandigheid en je talen leren spreken. Kortom, jij hebt de wereld wat te bieden!

Met je mbo-4-diploma kun je gemakkelijk doorstromen naar diverse hbo-opleidingen. De keuze uit scholen en opleidingen lijkt eindeloos. Studenten van Cingel College stromen vaak door naar een hbo- opleiding in de richtingen Toerisme en Management, Toerisme en Vrijetijdsmanagement, Event Management, Sports & Leisure, talenstudies of diverse andere opleidingen.

Startmaand

augustus / september

Lesmethode

De praktijk is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Daaraan gekoppeld krijg je theorielessen, vaardigheidslessen en projecten.

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken
Taal en rekenen:

Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Afhankelijk van de opleiding krijg je lessen Engels en/of een tweede moderne vreemde taal aangeboden.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.
Loopbaan:
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

  • Capaciteitenreflectie
  • Motievenreflectie
  • Werkexploratie
  • Loopbaansturing
  • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap

Stage

In alle leerjaren loop je enkele maanden stage. Je kunt stage lopen bij onder andere een camping, vakantiepark, attractiepark, outdoor bedrijf, sportclub en evenementenorganisatie. Je ontmoet veel verschillende mensen.

Studievoortgang

Samen met je SLB’er (studieloopbaanbegeleider) bespreek je je voortgangsresultaten enkele malen per leerjaar. In de gesprekken wordt aandacht besteed aan je loopbaanontwikkeling. 
Van je
 SLB’er ontvang in het eerste jaar minimaal 2 studieadviezen.

We verwijzen je naar de voortgangsregeling van je opleiding voor verdere uitleg.

Certificaten

Werkgebied

Je toekomstige job is in de recreatiebranche. Je kunt gaan werken bij bijvoorbeeld een camping, vakantiepark, attractiepark, outdoor bedrijf, sportclub en evenementenorganisatie .

Gastvrijheid en het verzorgen van animatie staat bij jou als leisure medewerker centraal. Je spreekt diverse talen en kan op een professionele manier gasten een mooie tijd bezorgen. Daarnaast voer je leidinggevende taken uit.

Bijzonderheden

Bij het Cingel College wordt het werken met digitale middelen gestimuleerd. Een groot gedeelte van het lesmateriaal wordt digitaal aangboden. En in veel lessen en projecten wordt gewerkt met een laptop.
Alle eerstejaarsstudenten die een niveau 3 of 4 opleiding Facilitair, Horeca of Toerisme BOL volgen,  dienen bij aanvang van de opleiding te beschikken over een laptop.

Om er voor te zorgen dat je laptop geschikt is voor de betreffende opleiding, moet je laptop aan de minimale eisen voldoen. Lees hier aan welke eisen de laptop moet voldoen.

Als je zelf een laptop bezit met de juiste specificaties kan je die natuurlijk gebruiken. Anders is het mogelijk om onder gunstige condities, een laptop met de juiste specificaties aan te schaffen bij de Campus Shop; www.campusshop.nl

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1: ca. € 440,-
- Leerjaar 2: ca. € 90,-
- Leerjaar 3: ca. € 200,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1: ca. € 350,-
- Leerjaar 2: ca. € 710,-
- Leerjaar 3: ca. € 750,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Mevrouw A. Koch
E-mail: a.koch@rocwb.nl

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Tot en met 2018 is er een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Competenties

Ben jij een man of vrouw van de wereld?
Dan hoor je thuis in de wereld van de Toerisme.

Kun jij je grenzen verleggen, ben je internationaal, veelzijdig, creatief, gastvrij, enthousiast, sportief, heb je talenkennis en kun je initiatief nemen? Dan is deze opleiding wat voor jou.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Zoomvliet College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Leidinggevende leisure & hospitality

Crebo: 25351
Leidinggevende leisure & hospitality De Leidinggevende leisure & hospitality is verantwoordelijk voor een goed afgestemd, afwisselend en aantrekkelijk activiteitenprogramma dat aansluit bij wensen

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht