Stage/BPV

Als je voor een van onze studies kiest, kies je bewust voor een beroep dat je later wilt gaan uitoefenen, maar ook voor een opleiding met veel praktijk. Vanaf de eerste dag maak je kennis met de beroepspraktijk via bijvoorbeeld het praktijkrestaurant, de bakkerij of het evenementenbureau. Daarna volg je stages. Zo leer je gaandeweg wat voor jou de beste mogelijkheden zijn na je Cingel-opleiding.

BPV
Stage wordt in het MBO ook wel BPV genoemd, ofwel BeroepsPraktijkVorming. Studenten van de beroepsopleidende leerweg (BOL) lopen gedurende hun opleiding zo'n 30 tot 40 % stage. De startmomenten en duur van de stages variëren per opleiding. Soms is dat een jaar, maar meestal een half jaar of drie maanden, 5 dagen per week.

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaan studenten 1 dag per week naar school. Hoeveel uur je minimaal per week werkt is afhankelijk van de opleiding die je volgt. 

Je kunt zowel in binnen- als buitenland stage lopen en bent in principe zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Je stage loop je bij erkende leerbedrijven. Deze kun je vinden op de website www.stagemarkt.nl. Uiteraard ondersteunt ons BPV-bureau je daarbij d.m.v. het verzamelen van aanvragen die binnenkomen.

BPV-bureau
In alle opleidingen speelt stage een zeer belangrijke rol. Uiteraard is een goede ondersteuning en coördinatie hierin van essentieel belang. Het BPV-bureau is het aanspreekpunt voor alle doelgroepen die te maken krijgen met BPV. De BPV-medewerkers leggen de contacten met de praktijkbedrijven, dragen zorg voor de administratieve afwikkeling en coördineren de beroepspraktijkvorming van voorbereiding tot afronding. Heb je vragen over je stage of mogelijke praktijkadressen, dan zijn de BPV-medewerkers daarvoor de aangewezen personen.