Keukenhelden van de toekomst opleidingstraject kok

Goed personeel trekt klanten - maar goed personeel vinden is een hele klus! Zoekt u een goede kok? Het is onze intentie om in 2018 te starten met een 2-jarige bedrijfsopleiding tot kok voor uitkeringsgerechtigden. Werkgeversservicepunt (WSP) West Brabant, ROC West-Brabant en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hebben de randvoorwaarden gecreëerd om enthousiaste kandidaten hun startkwalificatie te kunnen laten behalen. Door middel van een krachtenbundeling tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers spelen we in op de behoefte en vraag.

Keukenhelden van de toekomst – unieke mogelijkheid voor Horeca West Brabant
Nu overheid en onderwijs elkaar hebben gevonden is het tijd voor de laatste stap, commitment vanuit werkgevers!
Wij zijn van mening u een oplossing te kunnen bieden door gemotiveerde en enthousiaste kandidaten met u in contact te brengen. De deelnemers gaan direct bij uw onderneming in de keuken aan de slag en worden gedurende twee jaar verder gevormd tot dé horeca-professional. Minimaal 28 uur per week staan de kandidaten in de keuken en één dag per week zullen ze hun benodigde theoretische kennis opdoen bij het Cingel College.

Keukenhelden van de toekomst – wat zijn de voordelen voor u als werkgever?
- Enthousiaste en gemotiveerde medewerkers, die vooraf zijn geselecteerd door het WSP, ROC West-Brabant/Cingel College en u als werkgever;
- Instrumenten als proefperiode – met behoud van uitkering – scholingssubside evenals loonkostensubsidie;
- Nazorg en coaching ‘on the job’ door WSP en ROC West-Brabant/Cingel College.

Kortom een nieuw concept waar wij u als werkgever graag over willen informeren!

Interesse? Vragen?
Neem dan contact op met Sjoerd de Lange, afdelingsmanager Cingel College, s.delange@rocwb.nl, 076 – 530 60000 of
Ivo van Opbergen, Accountmanager Bedrijfsopleidingen ROC West-Brabant, i.vanopbergen@rocwb.nl, 06 13435189.