Bedrijven & Instellingen

Voor het Cingel College is het contact met het bedrijfsleven, overheden, stichtingen en brancheorganisaties van groot belang. Als beroepsopleider van de vakmensen van de toekomst willen wij goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het werkveld. Ook voor het realiseren van stageplaatsen, gastcolleges, bedrijfsbezoeken of opdrachten (praktijkcases) die onze studenten voor een organisatie kunnen uitvoeren, onderhouden wij graag nauwe contacten.

Wij participeren zoveel mogelijk bij allerlei lokale en regionale initiatieven: Vakwedstrijden, Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje, Future Talent, Skills Heroes, AEHT e.d. Op deze wijze maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om onze studenten kennis te laten maken met en te leren de praktijk. Ook organiseren wij elk jaar een netwerkevent voor alle praktijkbegeleiders en praktijkopleiders. Het delen van ervaringen en kennis en een kijkje in het leven van de student wordt door de praktijk als erg nuttig en leerzaam ervaren.
 
Mocht u interesse hebben om met het Cingel College op welk vlak dan ook samen te werken, dan gaan wij graag met u in gesprek. Stuurt u daarvoor een mail met uw specifieke wens naar cingelcollege@rocwb.nl . U kunt ook bellen, telefoon 076 - 530 60 00.

Stageplaatsen
Stage wordt in het MBO ook wel BPV genoemd, ofwel BeroepsPraktijkVorming.

Onze studenten van de beroepsopleidende leerweg (BOL) lopen gedurende hun opleiding zo'n 30 tot 40 % stage. De startmomenten en duur van de stages variëren per opleiding. Soms is dat een jaar, maar meestal een half jaar of 3 maanden. In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaan studenten 1 dag per week naar school en werken minimaal 20 uur in een bedrijf.

 

Studenten kunnen zowel in binnen- als buitenland stage lopen. Ze zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats, maar vanuit het BPV-bureau wordt ondersteuning geboden d.m.v. het verzamelen van aanvragen die binnenkomen.   


Indien u voor uw organisatie op zoekt bent naar een stagiaire, dient u geaccrediteerd te zijn door de brancheorganisaties.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze BPV-begeleiders:

Brood & Banket mevrouw Karin van Boxtel

k.vanboxtel@rocwb.nl
Horeca de heer Otto Lammerts

o.lammerts@rocwb.nl
Toerisme mevrouw Sabrine de Weerdt

s.deweerdt@rocwb.nl
Facilitair mevrouw Decie Bierings

d.bierings@rocwb.nl

 

  

Klankbordgroepen

Naast de algemene contacten die we hebben met het bedrijfsleven, zijn er per afdeling ook specifieke contacten in de vorm van klankbordgroepen. Deze bestaan uit 6 tot 8 vertegenwoordigers waar we 2 a 3 keer per jaar mee om tafel zitten om informatie uit te wisselen. Het mes snijdt hier aan twee kanten: wij horen welke wensen of veranderingen er zijn t.a.v. de kennis en vaardigheden die toekomstige beroepsuitoefenaars moeten beheersen en de bedrijfsvertegenwoordigers horen op welke wijze wij vernieuwingen aanbrengen in ons onderwijs.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn om te participeren in een van onze klankbordgroepen, neemt u dan contact op met de teamvoorzitters:

Brood & Banket De heer Jan Liplijn

j.liplijn@rocwb.nl
Dienstverlening en Facilitair Mevrouw Ingrid de Nood

i.denood@rocwb.nl
Horeca De heer Dolf Willemen

d.willemen@rocwb.nl
Leisure Mevrouw Anja Koch

a.koch@rocwb.nl
Travel Mevrouw Saskia Lescher

s.lescher@rocwb.nl


 

Gecommitteerden bij examens
 
Voor een aantal opleidingen nodigen we specialisten uit het bedrijfsleven uit om als gecommitteerde de eindexamenkandidaat te beoordelen. Het gaat dan om bijvoorbeeld de beoordeling en verdediging van een ondernemersplan. Hebt u interesse, neemt u dan contact op met de heer Sjef de Beer, 076 - 530 60 00 of s.debeer@rocwb.nl.